دانلود رایگان


خرید کتاب مبانی جذب با ان ال پی - دانلود رایگاندانلود رایگان سلام نام من «کیمیا» است. پسر جوانی هستم وعلاقه مند به تحصیل در یک رشته سخت دانشگاهی می باشم. اما مشکلی بزرگ دارم و آن این است که احساس می کنم نسبت بهچیزهایی که

دانلود رایگان

سلام
نام من «کیمیا» است. پسر جوانی هستم وعلاقه مند به تحصیل در یک رشته سخت دانشگاهی می باشم.

اما مشکلی بزرگ دارم و آن این است که احساس می کنم نسبت بهچیزهایی که باید یاد بگیرم خیلی کند و آهسته عمل می کنم و خوب می دانم که دردنیایی که یادگیری این همه ارزش دارد، کند فهمی یک مصیبت است.
هرانسانی آرزویی دارد و آرزوی من رسیدن به قدرت تندفهمی و یادگیری سریع است.

یکی از دوستانم وقتی متوجه مشکلم شد خندید و گفت:" مهمنیست آرزوی تو چیست! ترکیب قانون جذب با دانش تغییر ذهن یعنی ان ال پی می تواند تورا به هر آرزویی که داری برساند. "

در مورد قانون جذب زیاد شنیده بودم. قبل از اینکه راندا برنکتاب و فیلم مستند راز را عرضه کند چند سخنرانی از ایسترهیکس در این خصوص شنیدهبودم. قبل از او با نوشته های بسیاری از استادان و نویسندگان کتابهای موفقیتی ازجمله ناپلئون هیل آشنا بودم.

در واقع از همان ایام متوجه شده بودم که قانون جذب یک قانونذهنی است و بیشتر با ذهن و رویدادهای درونی ما یعنی عناصر شناختی و احساسی داخلبدن ما کار دارد. در واقع همان طور که قانون جاذبه به ذرات مادی مربوط می شود ومثلا سقوط یک سنگ را از بالای ساختمان توجیه و توصیف می کند، قانون جذب هم یکتوصیف و تعبیر برای تفسیر اتفاقاتی است که در ذهن رخ می دهند و افکار و احساساتدرون وجود ما را که پدیده هایی غیر مادی هستند را به دنیای مادی بیرون ربط می دهد.

برای پل زدن بین دنیای مادی و دنیای انرژی، قانون جذبی هااز مفاهیم فیزیک بخصوص فیزیک مدرن یعنی میدان و ارتعاش و فرکانس استفاده کرده اند کهبرای من اهمیتی نداشت. همان طوری که قوانین دنیای مادی به خودی خود اعتبار یافتهبودند، اگر قانون جذب واقعا کار کند و جواب دهد اعتبارش هم از خودش است و دیگرنیازی به چنگ زدن به مفاهیم فرکانس و ارتعاش و کوانتوم در فیزیک نوین نبود.

از سوی دیگر ان ال پی را هم خیلی وقت بود که می شناختم.اولین بار وقتی آنتونی رابینز گفت که سال ها شاگرد ریچارد بندلر و گریندر پدیدآورندگان ان ال پی بوده و همه حرفهایش بر اساس علم ان ال پی است، به این علم جالبعلاقه مند شدم. وقتی رابینز گفت ان ال پی یک علم دو لبه است و هم کاربرد مثبت و هممنفی دارد ، راستش کمی جاخوردم. من یک روش صددرصد خوب می خواستم. اما بعدها فهمیدمکه قوانین کاینات مستقل از دوست داشتن و دوست نداشتن ما وجود دارند و اهمیتی بهنظر و ایده ما در مورد خودشان نمی‏دهند.

این یعنی از قانون جذب و ان ال پی ،هم می توان برای اصلاح وتغییر ذهن های معیوب یا بهتر سازی ذهن های معمولی استفاده کرد و در نتیجه به یکذهن با کارکرد عالی رسید و هم می توان روی ذهن ها اثر مخرب گذاشت و افکار واحساسات را کنترل کرد واز این علم ستفاده منفی نمود.

بعدها متوجه شدم قانون جذب هم همینطور است. یعنی با آن میتوان هم منفی ها را جذب کرد و هم مثبت ها را.

و جالب اینجاست که تمام قوانین دنیا این طوری اند. چاقویتیز دست یک جراح باعث درمان می شود و دست فردی دیگر استفاده نادرست می شود.

وقتی دوستم به من گفت که ترکیب قانون جذب با ان ال پی میتواند به من در رسیدن به آرزویی که دارم کمک کند، راستش کمی تردید داشتم.

دوستم به من گفت بد نیست چند جلسه ای نزد استادی به نام «فراکاو» بروم که قانون جذب با ان ال پی را از اساس و ریشه ای درس می دهد و درپایان کلاس هایش من خودم به یک کارشناس و خبره تبدیل می شوم و خودم می توانم شخصازندگی و دنیای خودم را کنترل کنم.

از دوستم خواستم با واسطه مرا به این استاد جالب معرفی کند.آرزو و هدف اصلی من در ابتدا فقط یادگیری روش صحیح و سریع مطالعه و در واقعتندخوانی همراه با فهمیدن بود. اما وقتی موفق شدم چند جلسه ای از جناب«فراکاو» به روش کاربردی و جالب درسبگیرم، تازه فهمیدم که هدف آموزش چیزی فراتر از رسیدن به آرزوست و در واقع استادفراکاو می خواهد مرا از یک کاوشگر آرزو به موجودی فراتر یعنی یک انسان متعالی وعالی تبدیل کند که هر چه اراده کند ، پیشاپیش برایش مهیا باشد.

در ادامه خواهید دید که او آدم متفاوت اما جالبی است.بیشتری از آنکه ذهن گرا و اهل بازی با جملات و واژه ها باشد و فلسفه ببافد و درعالم خیال به سیر و سیاحت بپردازد، فردی است عملگرا که مستقیما تغییر رفتار واصلاح عادت ها و واکنش ها را به صورت عملینشانه می گیرد. هر چند در ابتدا برای اصلاح شیوه مطالعه و آموختن روش یادگیری نوابغنزد او رفتم، اما بعد از بیست جلسه مقدماتی ، متوجه شدم که او اصلا به این موضوعیعنی «آرزوی تندفهمی من» کاری ندارد و بیشتر تلاش می کرد تا به من یاددهد چگونه بهیک فراکاو تبدیل شوم. یعنی هدف اصلی او این بود که من خودم به استاد خود تبدیل شومو روش اصلاح زیرساختارهای ذهنی و روانی ام را شخصا یاد بگیرم و اجرا کنم.

فراکاو بیشتر از آنکه نقش یک مرشد و استاد را برایم بازی کندو از من بخواهد در قالب یک شاگرد و مرید از او درس بگیرم، سعی می کرد مرا وادارسازد که خودم از خواب های چند لایه ای که دچارش شده بودم ، بیدار شوم.

هر دیداری که با او داشتم ، یک بیداری بود و به جرات میتوانم بگویم که در خلال این بیست جلسه ، من بیست بار از خواب شیرین باورهای قبلیخودم بیدار شدم و ابعاد جدیدی از توانمندی های پنهان وجودم را کشف کردم.

در پایان بیست دیدار فراکاو تفاوت چندانی نکرده بود. همانیبود که روز اول دیده بودمش. اما من تغییری بنیادی و اساسی را در تمام ارکان وجودم تجربهکرده بودم و به خوبی حس می کردم که دیگر نمی توانم انسان قبلی باشم.

پیشاپیش خواستم به شما نیز هشداردهم که در پایان خواندن گزارشاین جلسات آموزشی ، شما هم دیگر آن فرد نخستین نخواهید بود و به مرتبه ای بالاتراز آگاهی و بصیرت دست خواهید یافت. اینکه زمان این تغییر فرا رسیده یا خیر را خودشما تعیین می کنید. اوایل آرزو می کردم ای کاش زودتر بهانه ای پیدا می شد و در سنیپائین تر با فراکاو روبرو می شدم، اما بعدها فهمیدم هر چیزی زمان و وقت خودش رادارد و در مسیر خودشناسی و فراکاو شدن چیزی به نام زودتر یا دیرتر وجود ندارد.

سعی می کنم هر کدام از جلسات درسی را خلاصه و فشرده تعریفکنم و کمتر به جزئیات نامفید بپردازم. با وجودی که دیدارها مستقل از یکدیگر هستنداما اکیدا توصیه می کنم که آنها را پشت سرهم بخوانید. در واقع مطالبی که در جلسهدهم به من آموزش داده شد، بر اساس پیش فرض ها و معلومات و از همه مهم تر مهارتهایی بود که می بایست در جلسات قبل کسب می کردم. فراکاو در این خصوص تعبیر جالبی داشت.

او می گفت از جایی که هستیم تا قله ای که می خواهیم برسیم ،همان طور که از قدیم رسم بوده حداقل بیست پله ساخته شده است. مزیت این پله ها ایناست که در هر کدام از آنها تو فرصت کوتاهی پیدا می کنی برای اینکه کمی استراحت کنی و درکس بهتر از مسیری که تا آن لحظه طی کردهای، بدست آوری.

در هر پله تحولی دروجود تو ایجاد می شود که سبب می گردد دیگر آن آدم پله قبل و قبل تر نباشی. ازمجموع این تحولات است که در نهایت وقتی به نوک قله اول عالی بودن ، یعنی بیستمینپله می رسی ، می بینی دیگر آن آدم سابق نیستی و به کلی عوض شده ای.

من شخصا وقتی به پله بیستم رسیدم ، متوجه شدم که به حدی ازعزت نفس و اعتماد به نفس و امید و مثبت نگری رسیده ام که هنوز مستقر نشده ، بلافاصلهقله های بلند تری را برای صعود طلب می کنم و از همه مهم تر اینکه سقف آرزوهایمبالاتر می رود و در مسیر جدید، آرزوهای قبلی به عنوان نتیجه حاشیه ای و دستاوردفرعی خود به خود در اختیارم قرار می گیرد.

از اینکه درس های کارشناسی قانون جذب با ان ال پی را بهصورت داستان وار برایتان توضیح می دهم مرا ببخشید. همان طور که توضیح دادم این درسها بیشتر از آنکه نظری باشند، کاربردی و عملی اند و برای اینکه عمیقا درک شوند ،چاره ای نیست جز اینکه به صورت داستانی و روایتی نقل گردند.

مطمئنا در طول خواندن کتاب متوجه جذابیت این روش درس آموزیخواهید شد و شما هم راحتی و روانی این روش را تائید خواهید کرد.
اکنو از شما می خواهم با من همسفر شوید و دیدارهایجالب و شگفت انگیز مرا با مردی که دوست داشت او را فراکاو خشک و خالی صدا بزنم ،بخوانید.


کتاب


مبانی


جذب


با


ان


ال


پی


از


سری


کتب


کارشناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فیلم آموزشی - p30download.com

دانلود فیلم آموزشی با لینک مستقیم به صورت رایگان

دانلود کتاب دانلود رایگان کتاب دانلود رمان …

دانلود کتاب مسلخ باور; دانلود کتاب تارزان پسر جنگل; دانلود کتاب نمایشنامه ملاقات ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

سال 1396 مصادف با سی ویکمین سال فعالیت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. فعالیتی ...

راهنمای عملی خرید و آموزش سازدهنی (برای نوازندگان …

افراد زیادی هستند که به تازگی با صدای دلنشین سازدهنی آشنا شده و به آن علاقه مند شده ...

آشنایی با ساختار مقاله علمی | کانون دانش (بانک …

نقشی که علم بر عهده دارد این است که قوانین و اصول کلی را در زمینه چگونگی وقایع و پدیده ...

آشنایی با ساختار مقاله علمی | کانون دانش (بانک …

نقشی که علم بر عهده دارد این است که قوانین و اصول کلی را در زمینه چگونگی وقایع و پدیده ...

iribu.ac.ir

در پی این دغدغه ... درباره خلاقیت و ارتباط آن با موضوع‌های ... کرایسل در کتاب ...

کتاب الکترونيکي Pdf - mihandownload.com

دانلود کتاب های الکترونيکي جدید با فرمت Pdf و رایگان از میهن دانلود

filmoketab.ir - فیلم و کتاب دات آی آر

انجمن | فروشگاه کالج شاپ | فروشگاه فیلم و کتاب | بایگانی; نقشه سایت; تماس با ما; امروز ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

سال 1396 مصادف با سی ویکمین سال فعالیت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. فعالیتی ...

مشاهده مقاله | مالکیت فکری و اهمیت آن

مفاهیم مالکیت فکری. مالکیت فکری و اهمیت آن; آشنایی با انواع حقوق مالکیت فکری; حقوق ...

آشنایی با ساختار مقاله علمی | کانون دانش (بانک …

نقشی که علم بر عهده دارد این است که قوانین و اصول کلی را در زمینه چگونگی وقایع و پدیده ...

راهنمای عملی خرید و آموزش سازدهنی (برای نوازندگان …

افراد زیادی هستند که به تازگی با صدای دلنشین سازدهنی آشنا شده و به آن علاقه مند شده ...

الف - نقدی بر ادعاهای دکتر روازاده

با دیدن نقد جناب آقای ابطحی به سخنان جناب آقای «دکتر روازاده» ، خدا را شکر گفتم که ...

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

با کلیک بر روی بنر زیر به عضویت کانال تلگرام کار و فناوری کلاله درآیید و به فضایی ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ...

مفتخریم که برنده رضایت مشتری هایمان هستیم، رضایتی که بیش از درآمد برایمان ارزش دارد.

اتوماسیون و نرم افزار حقوقي حقوق يار محاسبات …

نرم افزار حقوقي ،اتوماسیون حقوقی و دبیرخانه حقوقی دارالوکاله (جهت ثبت اطلاعات دفتر ...

طراحی و صفحه ‌آرایی مجله | PersianGFX - پرشین جی اف …

معرفی و آشنایی با بخش های مختلف در طراحی مجله و صفحه آرایی آن

برای قبولی در آزمون استخدامی چه بخوانیم؟ (منابع …

ایران استخدام: با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در رابطه با نحوه ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

سال 1396 مصادف با سی ویکمین سال فعالیت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. فعالیتی ...

5. iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

نام کتاب. کد کتاب. پایه تدریس. سال چاپ. حذفیات و ملاحظات. قرآن و تعلیمات دینی2 (دین ‌و ...

آشنایی با ساختار مقاله علمی | کانون دانش (بانک …

نقشی که علم بر عهده دارد این است که قوانین و اصول کلی را در زمینه چگونگی وقایع و پدیده ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ...

مفتخریم که برنده رضایت مشتری هایمان هستیم، رضایتی که بیش از درآمد برایمان ارزش دارد.

سایت رسمی شرکت کوثرپرداز – پیشگام در ارائه طرح …

یک پیشنهاد فوق العاده برای آنها که تعداد زیادی حلقه های آموزشی می خواهند: اگر مربی یا ...

فهرست مقالات سایت فکرنو-سایت خلاقیت نوآوری و …

با انتخاب اسباب بازيهاي مناسب خلاقيت را در كودكان برانگيزيد. ب ا بازي كردن ذهن خود ...

ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، …

کاربر گرامی با کلیک بر روی لینک بخشی از عناوین مقاله جاری قابل رویت گردیده ومبلغی از ...

ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، …

کاربر گرامی با کلیک بر روی لینک بخشی از عناوین مقاله جاری قابل رویت گردیده ومبلغی از ...

دانلود کتاب برنامه ریزی شهر سالم

30 سوال رشته فروشندگی طلا و جواهر از سری آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای

صنایع غذایی 8. برخی از ویژگی های مهندسی شده بادام زمینی و مغز هسته آناقتصاد مهندسینقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

ترفندهای شعبه بازی با وسایل معمولی