دانلود رایگان


پروژه در مورد برآورد ظرفیت و کوشش مالیاتی در استان بوشهر (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت)تعداد صفحات 73 - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان                                                                                                  

دانلود رایگان

عنوان                                                                                                    صحفه

چکیده...................................................................................................................................

فصلاول: کلیات تحقیق........................................................................................................

مقدمه.....................................................................................................................................

1-1بيان مساله ......................................................................................................................

1-2اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................

1-3-  اهداف تحقيق...............................................................................................................  

1-4سؤالات تحقیق................................................................................................................

1-5فرضیات تحقیق...............................................................................................................

1-6تعریف متغیرها ظرفیت مالیاتی..........................................................................................

1-6-سازماندهی تحقیق..........................................................................................................

فصلدوم: ادبیات و پیشینه تحقیق...........................................................................................

2-1- مقدمه...........................................................................................................................

2-2 مبانی نظری تحقیق...........................................................................................................

2-2-1 ساختار انواع ظرفيتمالياتي ........................................................................................

2-2-1-1 ظرفيت مالياتيو درآمد ملي ....................................................................................  

2-2-1-2ساختار ظرفيت مالياتيو سرمايه گذاری ملي ..............................................................

اضافه ارزش سرمايه حاصلاز فعاليتهای دولت ........................................................................

اضافه ارزش سرمايه بهدست آمده از مكانيزم اقتصادي ..............................................................

اضافه ارزش سرمايه حاصلاز عوامل پولي ...............................................................................

2-2-2 ديدگاه ابن خلدوندر مورد ماليات و نرخ بهینه مالیاتی...................................................

2-2-3 منحني لافر- خلدونپيشرفته........................................................................................

2-2-4 تعیین ظرفیت بهینهمالیاتی............................................................................................

2-2-5 عوامل موثر بر ظرفیتمالیاتی ......................................................................................

2-3 پیشینه تحقیق...................................................................................................................

2-3-1 مطالعات خارجی.........................................................................................................

2-3-2مطالعات داخلی...........................................................................................................

فصلسوم: روش اجرای تحقیق.............................................................................................

3-1- مقدمه...........................................................................................................................

3-2- سری­های زمانی پایا.......................................................................................................

3-3- آزمون ریشه واحد..........................................................................................................

3-4-آزمون دیکی-فولر  و دیکی-فولر تعمیم یافته ...................................................................

3-5- همجمعی......................................................................................................................

3-5-1- مفهوم آماری همجمعی...............................................................................................

3-5-2- مفهوم اقتصادیهمجمعی...........................................................................................  

3-5-3- روش یوهانسن – جوسیلیوس....................................................................................

3-6-آزمون­های تشخیص.......................................................................................................

فصلچهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها........................................................................................

4-5محاسبه ظرفیت و کوشش مالیاتی استان بوشهر...................................................................

4-4  مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم در استان: .........................................................................

4-3بررسی درآمد مالیاتی و نسبت مالیاتی استان.......................................................................

4-2داده ها............................................................................................................................

4-1مقدمه.............................................................................................................................

4-6سهم مالیات از بودجه سالانه.............................................................................................  

فصلپنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادها..........................................................................................

5-1- مقدمه ..........................................................................................................................

5-2 نتیجه گیری.....................................................................................................................

5-3-پیشنهادهای تحقیق.........................................................................................................

منابعو مأخذ......................................................................................................................... 68

منابعفارسی........................................................................................................................... 70

منابعانگلیسی......................................................................................................................... 71

چکیدهانگلیسی...................................................................................................................... 1


برآورد ظرفیت و کوشش مالیاتی در استان بوشهر


برآورد ظرفیت


ظرفیت مالیاتی


کوشش مالیاتی


نسبت مالیاتی


استان بوشهر


آزمون یوهانسن


پایان نامه برآورد ظرفیت و کوشش مالیاتی در استان بوشهر (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت)تعداد صفحات 73


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طبیعتِ مازندران - روستای کندلوس

خواب و ريتمهای بيولوژی

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

کلیپ آماده −۱۸۲(صفحات جادویی)

مشكلات و راهكارها روش هاي تدريس زبان انگليسي دردوره راهنمايي

پاورپوینتهای سیستم عصبی مخصوص دانشجوهای کاردرمانی و مغز و اعصاب

کتاب ویژه آموزش سئو سازی سایت

کتاب- روش های جوشکاری فلزات رنگین با گاز استیلن یا کاربید ( یا فلزات غیر آهنی)- در 26 صفحه-docx

بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال ليگ برتر ايران در سال تحصيلي 87-86

حل تمرین کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز - ویرایش ششم