دانلود رایگان


کارآموزی رشته برق - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600 متقاضی شخصحقيقی یا حقوقی که برقراری انشعاب يا انشعابهای برق و يا تغيير در قدرت و يا درمشخصات انشعاب و يا انشعابهای موجود را درخواست کرده ولی هنوز درخواست

دانلود رایگان


متقاضی

شخصحقيقی یا حقوقی که برقراری انشعاب يا انشعابهای برق و يا تغيير در قدرت و يا درمشخصات انشعاب و يا انشعابهای موجود را درخواست کرده ولی هنوز درخواست وی انجامنگرفته باشد.


مشترک
مشترک عبارت است از: شخص حقيقی يا حقوقی که انشعاب يا انشعابهای مورد تقاضای وی،بر طبق مقررات برقرار شده باشد.


شرکت
شرکت عبارت است از: شرکت يا سازمانی که به موجب مقررات قانونی به کار توليد،انتقال و توزيع نيرو و يا بخشی از اين امور اشتغال داشته و برق متقاضی را تأمين می‌نمايد و متقاضی پس از برقراری انشعاب، مشترک آن می ‌گردد.


شبکه‌های فشار ضعيف عمومی

شبکه‌های فشار ضعيف عمومی عبارتند از: کليه خطوطهوايی يا زمينی و ساير تأسيسات فشار ضعيف که برای توزيع نيرو از پستهای عمومیتوزيع در معابر و گذرگاههای عمومی داير و معمولا" از طريق جعبه انشعاب ياجعبه تقسيم و يا به طور مستقيم به خطوط سرويس مربوط می ‌شوند و کلا" متعلق بهشرکت میباشند.

ولتاژ اوليه ، ولتاژ ثانويه

درهر پست ترانسفور ماتور ولتاژ بالاتر را ولتاژ اوليه و ولتاژ پايين تر را ولتاژثانويه می نامند.


شبکه های فشار قوی عمومی

شبکههای فشار قوی عمومی عبارتند از کليه خطوط هوايی يا زمينی و پستهای فشار قوی باولتاژهای 11 کيلوولت يا بيشتر که برحسب مورد برای انتقال يا توزيع نيروی برق دايرو کلا‌" متعلق به شرکت ميباشند. خطوط و پستهای هوايی يا زمينی با ولتاژهای 11، 20 و 33 کيلوولت به طور اخص شبکه‌های فشار متوسط ناميده می ‌شوند.


خطوطهوايی يا زمينی و پستهای با ولتاژهای 63 ، 66 و 132 کيلوولت به طور اخص شبکه‌هایفوق توزيع ناميده می ‌شوند. خطوط هوايی يا زمينی و پستهای با ولتاژهای 230 و 400کيلوولت به طور اخص شبکه‌های انتقال ناميده می ‌شوند.

فيدر

فيدرعبارت است ازمجموعه ای از وسايل قطع و وصل با ولتاژ اسمی معين که برای دريافت برقاز بالادست سيستم برق رسانی و تحويل آن به پايين دست سيستم تعبيه می‌گردد. فيدرهابه لحاظ شمول مفاد اين آيين‌نامه به شرح ذيل دسته بندی میشوند:


فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست فوق توزيع عبارت است از تابلو و تجهيزاتآن که در اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزيع قرار گرفته و خط فشار متوسط ازآنتغذيه می ‌گردد.


فيدر در مورد خط فشار متوسط انشعابی از خط موجود عبارت است از جداساز (سکسيونر)هوايی و يا يک سری قطع کننده که خط انشعابی از آن طريق تغذيه می‌شود.


فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست توزيع زمينی عبارت است از تابلوی جداساز(سکسيونر) قابل قطع زير بار و يا تابلوی کليد (دژنکتور) که خط خروجی مذکور راتغذيه می ‌نمايد. فيدر فشار قوی ترانسفورماتور در پست زمينی عبارت است از تابلوی کليد (دژنکتور) و يا تابلو سکسيونر فيوزدار که ترانسفورماتور را به شبکه فشار قوی اتصالمی ‌دهد.


فيدردر مورد پست ترانسفورماتور توزيع هوايی عبارت است از مجموع قطع‌کننده‌ها وبرقگيرها که در محل اتصال خط فشار متوسط به ترانسفورماتور نصب می ‌شوند.


فيدردر مورد خطهای خروجی فشار ضعيف عبارت است از کليد يا کليد فيوز نصب شده در تابلویفشارضعيف پست ترانسفورماتور که از طريق آن برق فشارضعيف برای مصرف‌کننده (يا مصرفکنندگان) ارسال می ‌گردد.


چنانچه تابلوی فشار ضعيف دارای بيش از يک خط خروجی باشد، هر کليد فيوز منصوب درابتدای هر خط خروجی يک فيدر محسوب خواهد شد. در اين صورت بهای کليد کل اتوماتيک(کليد خروجی ترانسفورماتور) و قيمت تابلو را بايد به نسبت بين کليد فيوزهای خروجیموجود تقسيم کرد.


خطوط نيرورسانی

خطوط انتقال، فوق توزيع و توزيع که شبکه عمومی موجود را با ظرفيت کافی به نقطهتحويل متصل می ‌کنند خطوط نيرورسانی ناميده می ‌شوند.

خط سرويس (در شبکه فشار ضعيف)

خط سرويس عبارت است از بخشی از خطوط نيرورسانی که مقطع آن متناسب با قدرتانشعاب يا انشعابات متقاضی در نظر گرفته شده است و شبکه فشار ضعيف عمومی يا پستعمومی توزيع را به نقطه تحويل متصل می ‌کند. خطوط سرويس کلا" متعلق به شرکت ودر اختيار آن می ‌باشند.

وسايل اندازه گيری و کنترل

اين وسايل عبارتند از: کنتور يا کنتورها، فيوزها، ساعت فرمان و ساير ملحقات وکليه وسايل و دستگاههای مربوطه که به منظور محدود کردن يا سنجش مقدار توان و انرژیبرق (اکتيو و راکتيو) بر طبق قرارداد در نقطه تحويل نصب می ‌شوند و در اختيار شرکتمی ‌باشند. محل نصب اين وسايل در تمامی موارد توسط شرکت تعيين می ‌گردد.


دانلود کار آموزی


کاراموزی


دانلود پروژه


برق


کار اموزی برق


هیمورا


فروشگاه فروش فابل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق و مقاله کاراموزی پایان نامه پروژه های …

این سایت پروژه پاورپوینت پایان نامه گزارش کارآموزی پروژه های دانشجویی تحقیق مقاله

انجمن بهداشت حرفه ای ایران - گزارشات کارآموزی

کاربران در حال مشاهده این انجمن: 1 مهمان. صفحه‌ها (2): 1 2 بعدی » علامت گذاری به عنوان ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته برق – تابلوهای برق - …

عنوان گزارش کارآموزی : کارآموزی رشته برق – تابلوهای برق. قالب بندی : Word. قیمت : رایگان

نوار زمان استخدام | استخدام

آخرین خبر ها. استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در ساوه-شهرک صنعتی کاوه; استخدام کارمند ...

راه مشاور

راه مشاور - معرفي رشته هاي دانشگاهي ودانشگاه ها - مشاوره تحصیلی و روانی - مسائل تعلیم و ...

پروژه ها - دانلود جزوه، پروژه و پایان نامه های رایگان

دانلود رایگان انواع پایان نامه ها و مقالات و جزوات دانشگاهی تمامی رشته ها رشته های ...

گزارش کارآموزی | مهندس | هر آنچه یک دانشجوی مهندسی …

عنوان:گزارش کارآموزی در اداره برق محل کارآموزی : ... گزارش کارآموزی رشته برق و ...

پروژه ها - دانلود جزوه، پروژه و پایان نامه های رایگان

دانلود رایگان انواع پایان نامه ها و مقالات و جزوات دانشگاهی تمامی رشته ها رشته های ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی ...

راه مشاور

راه مشاور - معرفي رشته هاي دانشگاهي ودانشگاه ها - مشاوره تحصیلی و روانی - مسائل تعلیم و ...

گزارش کارآموزی رشته برق - prozhe.com

عنوان گزارش کارآموزی : کارآموزی رشته برق – تابلوهای برق قالب بندی : Word قیمت : رایگان ...

ایران پروژه - دانلود پروژه و گزارشهای کارآموزی

کارآموزی در مهد کودک کیانا – رشته مدیریت مراکز مهدکودکها و پیش دبستانی مواردی را که ...

جزوه | مرجع دانلود رایگان جزوه و نمونه سوالات امتحانی - …

چکیده. این جزوه برای دانشجویان رشته مهندسی برق به ویژه گرایش قدرت بسیار مفید می باشد.

دانلود تحقیق و پروژه های آماده دانشجویی - مقالات …

مقالات رایگان رشته علوم تربیتی ... مدیر . پایان نامه -تحقیق- مقاله -پاورپوینت -کارورزی و ...

دانلود تحقیق و مقاله کاراموزی پایان نامه پروژه های …

این سایت پروژه پاورپوینت پایان نامه گزارش کارآموزی پروژه های دانشجویی تحقیق مقاله

راه مشاور

راه مشاور - معرفي رشته هاي دانشگاهي ودانشگاه ها - مشاوره تحصیلی و روانی - مسائل تعلیم و ...

گزارش کارآموزی | مهندس | هر آنچه یک دانشجوی مهندسی …

عنوان:گزارش کارآموزی در اداره برق محل کارآموزی : ... گزارش کارآموزی رشته برق و ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی ...

بسته ازمون زبان هشتم ترم 1

تصاویر اسکن شده از پول های قدیمی

کشتی

رابطه برخی عوامل مرتبط با سطوح فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در استان گلستان

آموزش برنامه نویسی

تحقیق گاز گلخانه اي

آموزش بهترین وکارامدترین روشهای کسب درامداینترنتی به زبان ساده

طراحی داخلی با skechup-طرح جایگاه تلویزیون

شفای رباط

مصر سرزمین اسرار و ناشناخته ها